Partiler ve secmenlerin dağılımı 2011

Sizler için artık yaklaşan ve gündemimizi iyice meşgul edecek olan yerel secimler hakkında ayrıntılı bilgi topladık ve kim nerde ne kadar oy alabilir konusunu enine boyuna araştırdık işte carpıcı ve olası sonuclar.

Araştırmaya katılan kişilerin yüzde 8.98’i memurlardan, yüzde 32.34’ü işçi/özel sektörden, 9.39’u işsizlerden, 8.38’i emeklilerden, 24.91’i serbest meslek sahiplerinden, 16’sı ise ev kadınlarından oluşuyor.

Akşam gazetesinin haberine göre, bu kişilerin yüzde 17.99’u 18-24, yüzde 32.86’sı 25-34, yüzde 26.53’ü 35-44, yüzde 22.62’si 44 ve üzeri yaş aralığında. Eğitim durumları açısından ise dağılım şöyle: yüzde 22.15’i ilkokul ve daha alt düzeyde, yüzde 16.76’sı ortaokul, yüzde 45.68’i lise ve yüzde 15.41’i üniversite mezunuBir Cevap Yazın